Verzekering

Er zijn twee soorten verzekeringen, de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Bij beide verzekering kan Convenimus de uitvaart verzorgen.

Naturaverzekering
Bij de naturaverzekering gaat het om een uitkering in de vorm van een pakket goederen en diensten. Heeft de overledene een naturaverzekering, dan is het niet verplicht om de uitvaartondernemer te nemen bij wie de verzekering is afgesloten. Kiest u voor Convenimus, dan wordt het pakket omgezet in een geldbedrag. Vaak zal het bedrag niet toereikend zijn.

Kapitaalverzekering
In dit geval wordt een bepaald bedrag bij overlijden uitgekeerd. U maakt zelf de keuze welke uitvaartonderneming u in de arm neemt.